وقتی داری برای برابری تلاش میکنی، همونقدر که دنبال گرفتن حقتی، باید دنبال پس دادنِ حقی که مال تو نبوده هم باشی.

29 اسفند 1396