از موضوع فیلم که بگذریم، برای من یکی از قشنگترین بخش های این فیلم، و اون چیزی که باعث میشه مدام بهش برگردم فضای اونه. درست مثل این پوستر. گرم، روشن، سبز و ملایم.


18 اسفند 1396