لااقل یه تشکر بکنیم از جناب چاوشی که بلده با مریض حالی ش بغض مون رو جوری وا کنه که با سنگینی سر نذاریم رو بالش..

8 فروردین 1397