به نظرم خیلی وقتا تصور میکنیم داریم فکر میکنیم تا تصمیم بگیریم. ولی در اصل داریم به صورت گزینشی فقط دلایلی رو ردیف میکنیم که تصمیمی که دوست داریم بگیریم رو تایید میکنن.

18 فروردین 1397