اینکه تو زندگیت آدمی رو داشته باشی که وقتی از نفس میفتی هرکاری از دستش برمیاد برای حال خوبت انجام میده یه خوش شانسی بزرگه. ولی وقتی آدمی رو داری که غیر از این ویژگی، انقدر برات عزیزه که تجسم لبخند و حال خوبش باعث میشه دل ندی به دل سیاهیا، این دیگه خودِ خودِ خوشبختیه :)

27 اردیبهشت 1397