یادمه چندین سال پیش وقتی کتابی برای خوندن نداشتم و کتابای قبلیم رو تموم کرده بودم درست شبیه این بود که مواد واسه مصرف ندارم و تا وقتی یه کتاب جدید میخریدم خمار بودم! حالا که دارم به قفسه ی کتابام نگاه میکنم پره از کتابایی که تاریخ خرید یا هدیه گرفتنشون برمیگرده به چار پنج سال پیش و هنوز خونده نشدن! نمیدونم چی شد که اینجوری شدم ولی باید برگردم به همون روزا. سالاریها چطوره برای شروع؟ :)

8 خرداد 1397