حکایت من شده حکایت اون خرگوشی که با لاک پشته مسابقه میده و وسط مسیر از روی غرورش میگیره میخوابه و لاک پشت ازش میزنه جلو.

3 تیر 1397