به این فکر میکنم که آدم وقت مواجهه با مشکلات باید چکار کنه. حلشون کنه؟ نه لزوما! قبل از اون یه مرحله دیگه س. اینکه بشینی حساب کنی در ازای حلش چی به دست میاری و چی از دست میدی. واقعیت اینه که حل کردن بعضی از مشکلات انقدری ازت انرژی میگیره که ارزشش رو نداره.
بعضی مشکلات به وجود نمیان برای حل شدن. به وجود میان تا یاد بگیری از کنارشون عبور کنی یا کنار خودت بپذیریشون.