زندگی شبیه حرکتِ خلاف جهت روی یه پله برقیه. تو به سمت بالا و اون به سمت پایین. اگه سرعت حرکتت از سرعت این پله برقی بیشتر باشه میتونی بالا بری، وگرنه کشیده میشی پایین.