بلاگستان دیگه اون جایی که سال‌ها پیش اولین وبلاگ رو توش ساختم، نیست و بعیده هم بشه.
شاید این هم یه تلاشِ بی‌نتیجه باشه برای تجربه‌ی دوباره‌ی زمانی که برنمیگرده.

9 اسفند 1396