متاسفانه هوای امروز جوری دل‌چسبه که دوست دارم برم توی خیابون و با خوش‌رویی به عابرین سلام کنم. این بزرگ‌ترین مشکلیه که با هوای خوب و دل‌انگیز دارم؛ افزایش صد درصدیِ میلم به برقراری تعاملات انسانی، در کنار افزایش صفر درصدی مهارت‌هام برای برقراری همچین ارتباطی.