یکی از رویایی‌ترین شغل‌ها برای من، مسئولیت مراقبت از بچه اورانگوتان‌هاست. دیشب الف یک ویدئو برام فرستاد که توش سر بچه اورانگوتانه موقع بازی می‌خوره به میله و به شکل خیلی مظلومانه‌ای صدای ناله‌ش بلند می‌شه. از اون موقع هی ویدئو رو نگاه کردم و هربار از اینکه اون‌جا نبودم که بغلش کنم قلبم شکسته :(