دیروز که این فیلم رو دیدم انقدر شگفت‌زده شدم که یه بار دیگه از اول شروع به دیدنش کردم و از اون موقع هم مدام دارم بهش فکر میکنم! صاف رفت توی تاپ تن‌م!
گاج توی آگهی‌هاش یه حرفی میزد: «به جای اینکه چندین کتاب بخوانید کتاب‌های گاج را چندین بار بخوانید.»
منم از دیروز دارم هی به خودم تاکید میکنم که توی انتخاب فیلمام خیلی دقت بیشتری کنم از این به بعد. اگه قراره فیلمی ببینم که صرفا پر‌کردن وقتمه و چیزی بهم اضافه نمیکنه به جاش این دست فیلم ها رو دوباره و دوباره و دوباره ببینم!
یکی از دیالوگ ها یه تنه بخش بزرگی از اون چیزی که فیلم میخواد بهت نشون بده رو به دوش میکشه.
 "We accept the reality of the world with which we are presented, it's as simple as that"
 

9 اسفند 1396