اگه بخوام بگم کدوم یکی از ویژگیام بهتر از همه بلده زندگیم رو به گند بکشه میگم انتظار. دو جا. یکی اون جا که همش صبر میکنم یکی بیاد حالم رو خوب کنه. یکی هم اونجایی که صبر میکنم اول حالم خوب شه تا بعد بلند شم و یه فکری به حال ادامه ش کنم. داشتم به این فکر میکردم که حداقلش یه ساله منتظرم. قبلش هم بود. ولی خالص نبود. الان نزدیک یه ساله منتظرم. خالص. غیر از یه برهه کوتاه فقط. ولی واقعیت اینه هیچ کس نمیاد. به خودت میای میبینی همه چی تموم شد و تا ته رفتی تو باتلاق و کسی نیومد. چون از اولشم قرار نبود.

11 فروردین 1397