اسکار بهترین گوه مال کننده ایام شادی اعم از روز اول عید، تولد، عروسی، جشن فارغ التحصیلی و سیزده به در با تقدیر ویژه از جیم.کاف تقدیم میشود به .. خانواده م!
خب حقیقتا کمی نیاز به زمان داری تا یاد بگیری از اون لحظه ای که میفهمی توی آرامش قبل طوفان قرار گرفتی تا لحظه انفجار، کاری نیست که بتونی برای پیشگیری بکنی. خب از اسمش هم پیداست. آرامش قبل از طوفان. انگار که توی آینده باشی و بدونی این طوفان حتما در گذشته اتفاق افتاده. ولی بالاخره یاد میگیری به جای اینکه جلوش قد علم کنی و سعی کنی به زبون آدمیزاد که قطعا زبان مورد استفاده و قابل فهم طوفان ها نیست بهش حالی کنی که تمام هفته گذشته رو توی خودت مچاله بودی و بهتره اومدنش رو به زمان دیگه ای موکول کنه، زیر تخت پناه بگیری. چون طوفان چیزی جز یک سری اصوات نامفهوم از سمت تو دریافت نمیکنه و تغییری توی عزمش برای به گندتر کشیدن روز گند تو ایجاد نمیشه. و زمان بیشتری هم نیازه تا بفهمی توی طوفان صدُم دیگه چیزی برای از دست دادن وجود نداره و قرار نیست اوضاع از چیزی که هست بدتر بشه بلکه این تویی که به مرور داری از چیزهایی که یک جایی توی گذشته از دست رفتن با خبر میشی. چیزی برای از دست دادن نداشتن با همه ی فلاکت بار بودنش آرامش عجیبی داره.


13 فروردین 1397