هرکدوم از ما صاحبِ معدن بزرگی از دانسته هایی هستیم که بهشون عمل نمیکنیم. تجربه هایی که به جای درس گرفتن ازشون اجازه میدیم خاک بخورن و در نتیجه دوباره و دوباره اشتباهاتمون رو تکرار میکنیم. گاهی توقع داریم به صرفِ داشتنِ تجربه، زندگی بر وفقِ مرادمون پیش بره. ولی واقعیت اینه تا وقتی درس هایی که میگیریم رو به کار نبندیم، توی مسیر قبلی باقی می مونیم. آل پاچینو یه دیالوگ زیبا داره توی فیلم Scent of a woman. میگه:«تو زندگیم هر وقت به یه دو راهی رسیدم، بدون استثنا می دونستم راه درست کدومه. ولی همیشه راه غلط رو انتخاب کردم. می دونی چرا؟ چون راه درست لعنتی همیشه سخت تر بود!»

19 اردیبهشت 1397