دلم میخواد دست یه بچه ی پنج شیش ساله رو بگیرم ببرم شهربازی. هر وسیله ای دلش خواست سوارش کنم. هر خوراکی ای خواست براش بخرم. تا هروقت دلش خواست اونجا بمونیم. دلم میخواد چیزی رو به کسی بدم که دیگه هیچ وقت کسی نمیتونه به ما بده .

9 خرداد 1397